Opgave 1-1

Om Mig (Følg Linket for at se mit CV)

 

Underviserrollen under forandring har følgende målsætning:

På modulet lærer du mere om underviserrollen i det moderne samfund og forskellige undervisningsmæssige kontekster. Du får bl.a. undervisning i didaktik og undervisningsmetode samt læring og deltagerforudsætning. Ligeledes får du viden om ungdoms- og voksenliv i relation til læring.

Uddannelsen henvender sig til dig som er nyansat, eller til dig som ønsker at udvikle dine kompetencer som underviser. Du er fx underviser på ungdoms- eller aftenskole, på en produktionsskole eller er mentor for virksomhedens elever.

Kompetencemål for Underviserrollen under forandring

På modulet arbejder du bl.a. med

  • Forandringsprocesser i det moderne samfund
  • Modernisering og kulturel udvikling
  • Teamsamarbejde og teamlæring
  • Teorier om kompetencebegrebet
  • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer.

Du bliver bedre til at udvikle din egen underviserrolle, og du lærer at udvælge og anvende undervisningspositioner og –opgaver afhængig af den undervisningsmæssige kontekst.

Set ud fra overstående, forventer jeg at mine lærer giver mig den fornødne viden og indsigt i emnet, således at jeg selv kan indhente og bearbejde de nødvendige oplysninger, der hermed kan til veje bringe en ønsket adfærdsændring på baggrund af egen og fælles refleksioner på området.

En plan for hvorledes mit mål skal blive realiseret, er at løse de pålagte opgaver, og i den forbindelse selv indhente alternative informationer fra andre kilder for at udvide meningsdannelsen og indsigten i problematikkerne på området.

Desuden ønsker jeg selv at få svar på nogle af de spørgsmål, som jeg føler naturligt presser sig på i forbindelse med vores samfunds overgang fra velfærdsstat til konkurrencestat. Det kunne være eksemplificeret ved spørgsmålet om, hvor man nu har anbragt dannelsen af vores børn, nu da folkeskolen har flyttet perspektivet fra at være dem der var garant for velfærdstatens dannelse af den demokratiske borget, til dem der i konkurrencestaten er garant for kompetencen af den rationelle borger, specielt set i lyset af den åbenlyse mangel på dannelse af de nye generationer på arbejdsmarkedet.

Advertisements