Noter dagsbasis

DAG 1.

Den første dag på kurset har centreret sig omkring udfordringen i undervisningen, hvordan udtrykker forskellen i aldersfordelingen sig i undervisningssituationen og hvad kan der gøres for at fremme læring generelt.
https://underviserrollen.wordpress.com/

DAG 2.

Dagens program er:
Flipped Learning (http://flippedlearning.dk/) + Video
De 4 K’er : Kommunikation – Kollaboration – Kritisk Tænkning – Kreativitet

KrathwohlTaksonomi
Anderson&Krathwohl Taksonomi i Ing’form dvs aktivit’s præget
Taksonomi Domain
3 Taksonomi domæner

(Screencast-o-magic og YouTube-Capture)
Wordpress
Opgaver

stilladsering:
Dolin definerer stilladsering som ’den proces hvor læreren understøtter den lærende netop så meget som nødvendigt og dermed lader eleven overtage og styre læreprocessen i den takt eleven magter det’(Dolin 2006:168)
’STILLADSERING’ – BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG –AFHOLDELSE

Dag 3:

Test1
Læring og eller undervisning

Situation hvor jeg har lært rigtigt meget.

Før : sætte et mål

Under forløbet : fordybelse i arbejdsprocessen

Efter: Tilfredshed med indhentelse af den nye viden og proces forløbet.

Processen : Alene uden instruktør – frihed til at reflektere og finde materiale på nettet samt fordybe sig i indholdet.

Dag 4:

En hurtig gennemgang af Port folie Eksamen.

Sammenfatning (2sider)
Tema/Problem (4sider)
Blog som pluk-liste

DAG 5.

SAMR Model

SAMR modellen beskriver en transformation af læring gennem anvendelse af teknologi.

SAMR modellen er nærmest blevet til en grundteori i arbejdet med digitale medier og læring. Modellen er udarbejdet af Ruben R. Puentedura og beskriver i korte træk den transformation af læring, der kan forekomme i arbejdet med digitale medier.

Modellen er på engelsk og opererer grundlæggende med fire stadier, delt i to kategorier kaldet Enhancement og Transformation.

Modellens fire stadier er følgende:

  • Substitution – Teknologi indgår som erstatning uden at tilbyde funktionelle forbedringer
  • Augmentation – Teknologi indgår som erstatning og tilbyder funktionelle forbedringer
  • Modification – Teknologien tillader betydeligt re-design af opgaven
  • Redefinition – Teknologi tillader design af nye opgaver, der tidligere ikke var mulige

 

De to første stadier omhandler teknologier, der styrker læreprocessen, de to sidste omhandler transformation af læreprocesser. Modellen illustrerer, at det ikke kun er muligt at styrke læreprocessen gennem digitale medier, men at det faktisk også er et mål, at transformere selve den læringsproces, som børnene indgår i. Det forudsætter, at pædagogen går aktivt ind i det pædagogiske arbejde med de digitale medier og tilrettelægger didaktiske aktiviteter, der inviterer til nye og anderledes måder at tilrettelægge arbejdet med digitale medier og læring.

Det pædagogiske personale kan ikke stille sig uden for læringsprocessen og forvente, at de digitale medier i sig selv kan transformere læringen. Her vil de digitale medier højst kunne understøtte og styrke den igangværende proces. Det pædagogiske personale kan bruge modellen som en guide og til at reflektere over udvalgte nedslagspunkter i den pædagogiske praksis.

Ifølge EMU Danmarks læringsportal er det vigtigt i beskrivelsen af Puentedura´s model, at den ikke skal beskrives eller forstås som en stadiemodel, hvor man bevæger sig fra et stadie til det næste. Selv om SAMR modellen som udgangspunkt ligner en stadiemodel, hvor man starter på nederste trin og så bevæger sig op mod redefinitionen af læringen, er det en dynamisk model, hvor man i samme aktivitet i princippet kan bevæge sig mellem alle fire stadier. Det giver ikke i en dansk pædagogisk kontekst, mening at argumentere for, at vi nu er på 3. stadie (modification) i Puentedura´s SAMR model. Men modellen giver alligevel en rigtig god forståelse for de muligheder, der kan emergere, når digitale medier indgår i den didaktiske læringsproces.

 

Når jeg gennem ser videoen, forstår jeg netop at det er en model hvor man starter forneden og arbejder sig op (gerne med baby skridt). Hvorfor denne forskel imellem video og EMU Danmarks læringsportal ?

Dag 6.

Behaviorisme (minus mental tilstand) John Watson 1913 (Lærerne var vidensbanken)

Konstruktivisme (værdiladet subjektive konstruktioner) 1980 (Lærer og bøger 1980)

SOLE Self-Organized Learning Environment Sugata Mitra = (IT viden 2000)

Under behaviorismen var lærende den databank af viden som blev brugt, op igennem tiden indtil SOLE, var bøgerne informationsmediet. Efter at IT-mediet kom til blev viden bredt tilgængelig og lærerne skulle ikke længere bruges som vidensbank og derfor skal de nu oplæres i en ny struktureret virkelighed.

 

Advertisements