TPACK – På Dansk

Hvad er TPACK?

TPACK står for Technological, Pedagogical And Content Knowledge. I præsentationen af modellen har vi valgt den danske oversættelse : TPFV.

Teknologisk,
Pædagogisk,
Fagfaglig,
Viden

  • Teknologi – læringsteknologier bredt: f.eks. IWB, Web 2.0 tjenester, søgemaskiner, tablets, smartphones, robotter, apps, GPS m.m.
  • Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.
  • Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.

model-15402
Tidssvarende undervisning i det 21. århundrede kræver, at underviseren besidder teknologisk, pædagogisk og fagfaglig viden. De 3 vidensområder er alle lige vigtige. Det betyder, at når underviseren skal inddrage IT/teknologi i sin undervisning, er det selvfølgelig ikke nok at have viden om teknologi. Viden om selve teknologien udgør kun ⅓ af den vidensum, der kræves for en succesfuld implementering af læringsteknologi. At implementere teknologi “succesfuldt” betyder, at eleverne rent faktisk lærer mere, og at eleverne udvikler nogle af de læringskompetencer, der er af afgørende betydning i det 21. århundrede.

Derfor er pædagogisk/didaktisk og fagfagligt knalddygtige, “analoge” undervisere særdeles godt rustede i forhold til at implementere teknologi succesfuldt – hvis de vel at mærke erobrer det sidste vidensområde og forstår, hvilket potentiale dette område indeholder i forhold til både pædagogik og fagfaglighed. Det vil vi vende tilbage til.

[quote]”…it’s not the tech, it’s the teach!”, Davis Muir, EdCompBlog[/quote]

Hermed understreget, at de 3 vidensområder: teknologi, pædagogik og fagfaglighed selvfølgelig ikke skal ses hver for sig, men som en kompleks, komplementær størrelse. Vi lader modellen “smelte” sammen for at fokusere på nogle af vidensområdernes snitflader:

 

model2540

Kort gennemgang

Her en kort gennemgang af modellens 4 snitflader: PFV, TFV, TPV og TPFV:

TFV – teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan fagligt indhold kan ændres og repræsenteres, når det digitaliseres. Viden om hvad f.eks. dynamiske fagprogrammer, hypertekster, simulationer og multimodale tekster gør ved indholdet. Undervisere skal ikke blot have viden om fagets indhold, men også viden om hvordan teknologi kan skabe nye måder at undervise i, bearbejde og repræsentere et givent indhold.

Eksempel:
Viden om hvordan programmet “geogebra” i matematik kan bruges til at forstå ligningsløsning på helt nye måder, hvor eleverne eksperimenterer med og reflekterer over egne, selvstændige, visuelle løsningsforslag og bevisførelser. Eller viden om at tjenesten “soundcloud” installeret på elevernes smartphones, kan være med til at forbedre elevernes aktive ordforråd og udtale i engelsk, fordi deres sproglige opmærksomhed skærpes, når de hører sig selv, og fordi de har mulighed for at genhøre deres indspilninger.

PFV – pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke undervisningstilgange og strategier der passer bedst til indholdet. Det er er også viden om pædagogiske og didaktiske teoriers anvendelighed i forhold til indhold, viden om elevernes forudsætninger, viden om hvad der ofte er svært at lære, viden om hvordan indholdet skal struktureres m.m.

TPV – teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan teknologi kan understøtte pædagogiske og didaktiske modeller. Viden om hvordan teknologi kan kvalificere forskellige arbejdsformer, kollaborative læringsscenarier, videndeling, projekt- og procesorienteret læring og fremme elevernes refleksion over egen læreproces.

Eksempel:
Viden om hvordan sociale, kollaborative og kommunikative værktøjer som f.eks. Google docs, Springpad, Twitter, Edistorm, Kidblog og Diigo kan kvalificere en projektpædagogik i forhold til at skabe rum for kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænser og facilitere elevernes refleksion over egen læring.

TPFV – teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden. I hjertet af modellen er alle vidensområder sammentænkt og spiller gensidigt sammen. Succesfuld integration af teknologi foregår her.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s