Underviserrollen under Forandring

Denne blog er foranlediget af et lærings og refleksions ønske rundt omkring temaet ”Underviserrollen under forandring”.

Jeg har et formål som skal udmønte sig i at tage fat i forskellige problematikker inde for dette emne og belyse dem set fra ud fra følgende:

  • Forandringsprocesser i det moderne samfund
  • Modernisering og kulturel udvikling
  • Teamsamarbejde og teamlæring
  • Teorier om kompetence begrebet
  • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer.

Formålet er at jeg bliver bedre til at udvikle min egen underviserrolle, og  lærer at udvælge og anvende undervisningspositioner og opgaver, afhængig af den undervisningsmæssige kontekst .

Advertisements

1 Comment

  1. Hej jeg glæder mig til at følge dig på din vej, når du skal udvide dine allerede eksisterende kompetencer til at udvælge og anvende forskellige undervisningspositioner og opgaver, så du kan stilladsere deltagernes læringsproces bedst muligt.
    Mange hilsner Hanne-Lene

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s