Voksne i en lærings situation.

Hvad er det særlige ved voksne i en læringssituation?
Når man reflektere over spørgsmålet kan men se at voksne kommer med flere ressourcer, de vil gerne lærer når de får noget ud af det, og de vil gerne betragtes som ligeværdige partner og dermed anerkendes for de sociale og professionelle egenskaber som de besidder.

I den forbindelse har vi nogle voksenpædagogiske spørgsmål :

1.) Hvordan forgår læringen på arbejdspladsen?
2.)Hvilke forhold fremmer læring?
3.)Kan man tale om en uddannelseskultur på arbejdspladsen.
4.)Er det forskel på arbejdspladslæring og organisatorisk læring.

Der er 5 punkter som fremmer læringen af den voksne på arbejdspladsen.
(jf. Poul Elstrøm)

1.Medansvar for målformulering og planlægning af arbejdsprocessen.
(hvad vil jeg opnå og hvorfor – hvordan vil jeg nå målet  – selv sætte mål da det fremmer motivationen)
2.Arbejdsopgaverne har et stort læringspotentiale.
( kompleksitet af opgaven samt frihedsgraden til at løse den samt en accept af at prøve noget nyt)
3.Information og teoretisk kundskaber.
(Kontekstbestemt viden er ikke nok)
4.Mulighed for erfaringsudveksling.
(der skal knyttes refleksioner til erfaringerne! – Systematisk udveksling af erfaring – kan vi skabe en arbejdsdag  hvor erfaringerne læres systematisk)
5.Virksomhedens behov for kompetenceudvikling.
(kompetenceudvikling er rammen hos virksomheden-Vejledning er en væsentlig del af læring)

En tanke der kan vendes er følgende :
Hvordan kan den læring som finder sted på arbejdspladsen, indgå i den skolebaserede undervisning?

Advertisements

1 Comment

  1. Hej og mange tak for din opsummering af voksne og læring på arbejdspladsen. jeg kunne godt tænke mig at spørge dig: hvordan kan du se de 5 punkter på din egen arbejdsplads? Hvordan understøtter I den systematiske læring og hvad kan I blive bedre til?
    Mange hilsner Hanne-Lene

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s